Sdělení pro strávníky, kteří platí obědy v hotovosti:

Platbu za obědy odebrané v 1. týdnu měsíce března 2020 bude možné provést až se zahájením výuky a provozem školní jídelny.

Jídelní lístek 1. 6. – 5. 6. 2020

Jídelní lístek 25. 5. – 29. 5. 2020