Vedení školy :

 • Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka
 • Mgr. Ondřej Kosař, zástupce ředitelky
 • Mgr. Věra Sirschová, hospodářka,účetní, sekretariát
 • Mgr. Romana Štollová, výchovná poradkyně

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

 • Mgr. Gabriela Buchtová
 • Mgr. Jana Burešová
 • Mgr. Jiřina Burešová, od 1. 9. 2019 zastupuje Mgr. Eva Hořínková
 • Mgr. Lenka Bogvajová
 • Mgr. Blanka Junková
 • Mgr. Petra Slámová
 • Mgr. Luboš Sláma
 • Mgr. Jana Vyhlídalová
 • Mgr. Vojtěch Uchytil
 • Mgr. Vladimír Záleský
 • Zdeňka Půlpánová, asistent pedagoga
 • Bc. Soňa Štouračová, asistent pedagoga
 • Iva Tlustá, asistent pedagoga
 • Mgr. Olga Kodysová, asistent pedagoga
 • Ludmila Dohnalová, asistent pedagoga

Vychovatelky ŠD:

 • Dana Otavová
 • Petra Horáková

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

 • Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka v MŠ
 • Jana Pospíšilová, školnice MŠ
 • Mgr. Ivana Sedláčková
 • Marie Teplá
 • Jana Pantůčková, asistent pedagoga

Uklízečky a školník:

 • Bohuslav Bureš, školník ZŠ
 • Alena Teplá, od 1. 9. 2019 zastupuje Dagmar Osinková
 • Kristina Švábenská, od 20. 1. 2020 zastupuje Michaela Handlová
 • Naďa Laštovičková, od 11. 11. 2019 zastupuje Olga Lebedová

Kuchařky:

 • Pavel Teplý, vedoucí školní jídelny
 • Jaroslava Bodláková
 • Marcela Weissová, výdej jídla v MŠ