Prosíme všechny rodiče, kteří ještě neposlali svůj email třídnímu učiteli svého dítěte, aby tak co nejdříve učinili. Kontakt na třídního učitele naleznete v hlavním menu v záložce KONTAKTNÍ INFORMACE nebo v levém menu v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Děkujeme za spolupráci.