Sdělení pro strávníky, kteří platí obědy v hotovosti:

Platbu za obědy odebrané v 1. týdnu měsíce března 2020 bude možné provést až se zahájením výuky a provozem školní jídelny.