Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.

Plán učiva na 31. školní týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

8. ročník – ČESKÝ JAZYK

8. ročník – PŘIRODOPIS

Přírídopis 8 dýchání – zápis

8. ročník – OBČANSKÁ VÝCHOVA

8. ročník – NĚMECKÝ JAZYK

8. ročník – DĚJEPIS

8. ročník – INFORMATIKA

8. ročník – ZEMĚPIS

8. ročník – MATEMATIKA, CHEMIE

8. ročník – ANGLICKÝ JAZYK

8. ročník – FYZIKA

F8 – zápis el. práce

F8 – zápis el. výkon, příkon

8. ročník – TĚLESNÁ VÝCHOVA