Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.

Plán učiva na 31. školní týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

7. ročník – ČESKÝ JAZYK

7. ročník – PŘIRODOPIS

přírodopis 7 list – pracovní list (Word)

přírodopis 7 list – pracovní list  (Pdf)

přírodopis 7 list prezentace

7. ročník – OBČANSKÁ VÝCHOVA

7. ročník – NĚMECKÝ JAZYK

NJ 7 – test

7. ročník – DĚJEPIS

D7- tabulka

7. ročník – ZEMĚPIS

7. ročník – ANGLICKÝ JAZYK

7. ročník – MATEMATIKA

7. ročník – TĚLESNÁ VÝCHOVA

7. ročník – FYZIKA

F7 – zápis do sešitu