složení školské rady dle usnesení ZO č.25/11-2016 ze dne 9.11.2016:

6.8. ZO schvaluje zástupce zřizovatele do školské rady v ZŠ a MŠ Herálec ve složení : Miroslav Dítě, Ladislav Havlík, Zdeněk Gregor
Hlasování: Pro 12 – Proti 0 – Zdrž.3 (M.Dítě,Z.Gregor,L.Havlík)

Školská rada na funkční období 2017 – 2020:

  •  zástupci zřizovatele Miroslav Dítě, Zdeněk Gregor, Ladislav Havlík
  • zástupci rodičů Ing. Alena Machová, Kateřina Rybenská, Vladimíra Ferusová
  • zástupci školy Mgr. Romana Štollová, Dagmar Kuncová, Petra Horáková