Školní družina bude otevřena do 15:30 hodin, děti je možné přihlásit v kanceláři školy na telefonu 566663124 nebo e-mailem: zsheralec@iol.cz. Úplata za školní družinu je stanovena na 300 Kč/pololetí a bude vybírána p. vychovatelkami D. Otavovou a P. Horákovou během září.