Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října, žáci dostanou nabídku kroužků s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. (Úplata je stanovena na 300 Kč/pololetí).