Vedení školy :

 • Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka
 • Mgr. Ondřej Kosař, zástupce ředitelky
 • Mgr. Věra Sirschová, hospodářka,účetní, sekretariát
 • Mgr. Romana Štollová, výchovná poradkyně

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

 • Mgr. Gabriela Buchtová
 • Mgr. Jana Burešová
 • Mgr. Jiřina Burešová, od 27. 8. 2018 zastupuje Mgr. Eva Kutlvašrová
 • Mgr. Blanka Junková
 • Mgr. Petra Machová, od 11. 10. 2018 Aj vyučuje PhDr. Božena Houfová
 •                                            od 20. 11. 2018 vyučuje Mgr. Petr Hodrment
 • Mgr. Petra Slámová
 • Mgr. Luboš Sláma
 • Mgr. Jana Vyhlídalová
 • Mgr. Vojtěch Uchytil
 • Mgr. Vladimír Záleský
 • Mgr. Štěpán Trčka
 • Zdeňka Půlpánová, asistent pedagoga
 • Bc. Soňa Štouračová, asistent pedagoga
 • Iva Tlustá, asistent pedagoga
 • Mgr. Dagmar Procházková, asistent pedagoga

Vychovatelky ŠD:

 • Dana Otavová
 • Petra Horáková

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

 • Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka v MŠ
 • Jana Pospíšilová, školnice MŠ
 • Mgr. Ivana Sedláčková
 • Marie Teplá

Uklízečky a školník:

 • Bohuslav Bureš, školník ZŠ
 • Alena Teplá
 • Kristina Švábenská
 • Naďa Laštovičková

Kuchařky:

 • Pavel Teplý, vedoucí školní jídelny
 • Jaroslava Bodláková
 • Marcela Weissová, výdej jídla v MŠ