V pondělí 20. ledna navštívilo naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové, které sehrálo v naší škole už mnoho divadelních představení, která se žákům vždy moc líbila. Jedná se o komorní divadlo, které klade důraz na kontakt s divákem, zábavnou formou nabízí divákům úryvky ze slavných divadelních her, ukazuje různorodost divadelních žánrů, snaží se žákům přiblížit vývoj divadla.

Žáci 1. stupně zhlédli Pohádku ze starého mlýna  aneb Nebojte se hastrmanů. Na úvod se seznámili s pohádkovou postavičkou vodníka a poté už se rozehrál příběh tvrdohlavého vodníka a mlynáře, kteří si vzájemně prováděli různé neplechy, ale jak už to v pohádkách bývá, vše mělo dobrý konec.

Na žáky 2. stupně čekalo představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika. Střípky ze života tohoto renesančního dramatika byly doplněny hranými ukázkami ze slavných her. Zazněly scény z jeho známých děl – Richard III., Marná lásky snaha, Romeo a Julie, ale Shakespeare byl představen také jako básník a autor sonetů. Celý pořad doplňuje výuku literární výchovy, žáci se zábavnou formou seznámili se životem a dílem Williama Shakespeara a jeho přínosem pro světové divadlo.

Mgr. Blanka Junková