Oslavy 40. výročí otevření nové školní budovy jsme zakončili ve středu 23. října Dnem otevřených dveří. V deset hodin se školní dveře otevřely všem návštěvníkům. Přivítala je podzimně vyzdobená škola, ti nejmenší netrpělivě vyhlíželi své rodiče a prarodiče a těšili se, že se půjdou podívat na jejich vyučovací hodinu, prohlédnou si jejich výkresy a výrobky, kterými vyzdobili třídy i chodby školy. Mnozí rodiče vstupovali po letech do míst, kde trávili svá školní léta a určitě se neubránili vzpomínkám, jaké to tehdy před lety ve škole bylo. Odpoledne byly pro rodiče připraveny ukázkové hodiny vlastivědy, zeměpisu, hudební výchovy a anglického jazyka, mohli nahlédnout i do hodin zájmových kroužků, prohlédnout si za provozu školní družiny. Po prohlídce školy na všechny čekalo malé pohoštění. Doufám, že se všichni cítili ve škole příjemně, že jim jejich děti udělaly radost svými výsledky a všichni společně prožili pěkné odpoledne.

Mgr. Blanka Junková