Prosíme rodiče, aby v době nemoci dítěte jeho nepřítomnost omlouvali nejen v jídelně, ale také v MŠ! Děkujeme.

Více informací naleznete v rubrice MŠ: Zajímavé informace pro rodiče- „Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole“.