Naše škola zakoupila novou 3D- tiskárnu, na které si žáci mohou vymodelovat různé předměty podle svého zájmu. Věřím, že práce na tiskárně obohatí výuku technických předmětů a žáci objeví možnosti 3D- tisku. Na nákup tiskárny přispěl z dotačního programu kraj Vysočina.

Ondřej Kosař

Výsledek obrázku pro podpořil kraj vysočina