• Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena 16. 9. 2019.

 

 

  • Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října.  Žáci dostanou nabídku kroužků s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. (Úplata je stanovena na 300Kč/ pololetí).

 

  • Logopedický kroužek POVÍDÁLEK  v naší MŠ s Mgr. Jitkou Palcovou bude od září/října probíhat 1x měsíčně ve čtvrtek