V předvelikonočním týdnu se žáci 2. stupně vypravili do Žďáru nad Sázavou, kde pro ně byly v okresní knihovně připraveny tematicky zaměřené besedy. Žáci 6. a 7. ročníku se zaposlouchali do úryvků z dobrodružné literatury a připomněli si nejznámější české a světové spisovatele tohoto literárního žánru. Žáky 8. a 9. ročníku čekala beseda na téma Drogy v české a světové literatuře. Zbytek dopoledne strávili mladší žáci v Regionálním muzeu, kde se dozvěděli, jak se slavily Velikonoce na Horácku. Připomněli si velikonoční tradice i zvyky našich předků, mohli srovnat, jak se slavily Velikonoce dříve a nyní. Starší žáci navštívili interaktivní výstavu Leonardo v Muzeu nové generace. Seznámili se s da Vinciho vynálezy, uměním i jeho vědeckou prací. Besedy i výstavy tak doplnily výuku a věřím, že se žákům líbily a odnesli si z nich nové vědomosti.

Mgr. Blanka Junková