Významné výročí -100 let od vzniku Československé republiky si připomněli žáci naší školy už ve čtvrtek 25. října. V rámci projektového dne se děti se svými učiteli vrátili do doby První republiky a mluvili nejen o samotném vzniku ČSR, ale také o tom, jak se v té době žilo. Výsledkem jejich snažení pak byla výstava prací žáků, ze kterých se jejich spolužáci mohli dozvědět o významných sportovcích, umělcích, o módě a o životě lidí v tomto období. Starší žáci se věnovali legionářům a osobnostem, kteří stáli za vznikem samostatného státu.

V pátek 26. října si tuto výstavu ve škole prohlédli rodiče a návštěvníci školy, kteří spolu s námi přišli zasadit Strom svobody. Všichni byli ve škole přivítáni chlebem a solí a po prohlídce výstavy je čekalo krátké vystoupení žáků naší školy, ve kterém zazněly nejen známé české písničky a verše našich českých básníků, ale i nejmladší děti se představily s lidovými tanečky a chlapci zacvičili sokolskou skladbu. Poté se představili hasiči v dobových uniformách a nechyběla ani stará technika, se kterou se dříve hasilo. Nakonec jsme všichni společně zasadili náš Strom svobody. Oslava 100. výročí vzniku republiky se vydařila a věřím, že všichni s námi prožili hezké sváteční odpoledne.

Mgr. Blanka Junková