Během měsíce října bude pan školník vždy v pátek od 7:00 do 7:30 v garáži školy vybírat starý papír.