Vánoční jarmark bude probíhat v prostorách školy od 14:00 do 17:30 hod.