• 24.4.2019
  • 7:30

Český červený kříž zajistí pro žáky 8. ročníku 3 bloky přednášek, které budou věnovány první pomoci.

ve středu 24. 4. 2019 1. – 3. vyučovací hodina

v úterý 30. 4. 2019 1. – 4. vyuč. hodina

termín 3. přednášky s ukázkou techniky IZS bude upřesněn