• 25.6.2018
  • 7:30

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Konec vyučování:

žáci 1. – 2. ročníku v 11:00 hod

žáci 3. – 5. ročníku v 11:30 hod

žáci 6. – 9. ročníku v 12:00 hod

Odpolední vyučování odpadá.