• 7.6.2018
  • 8:30

Žáci 6. – 9. ročníku vyslechnou přednášku o nebezpečí v kyberprostoru.