Informační schůzka rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní Mgr. Romanou Štollovou ve středu 16. 10. 2019 v 15:00 v 9. třídě.