V pátek 13. 12. 2019 poíjedou žáci 4. – 6. ročníku na výlet do VIDA centra v Brně.