• 27.5.2019
  • 7:00

Žáci 7. – 9. ročníku navštíví během exkurze VE Dalešice a informační centrum JE Dukovany. Odjezd od školy v 7:15, předpokládaný příjezd ve 14:00 hod. (exkurze se nezúčastní žáci, kteří již elektrárny navštívili v 6. ročníku, jelikož vstup do objektu elektrárny je umožněn maximálně pro 48 osob).