• 5.10.2018
  • 10:00

Žáci 1. i 2. stupně shlédnou divadelní představení v tělocvičně ZŠ. Cena 50 Kč / žák.