• 31.5.2019
  • 7:30

Žáci 9. ročníku s paní učitelkou třídní připraví pro děti pohádkovou cestu, kde na jednotlivých stanovištích budou plnit zajímavé úkoly.