5. vyučovací hodina – 5. ročník

6. vyučovací hodina – 6. + 7. ročník