Přijímací zkoušky na SŠ z matematiky nanečisto zdarma

Dobrý den,

vzhledem k dané situaci pomáhám žákům s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ. Každý den na mém YouTube v 18 hodin vysvětluji žákům pomocí úloh různá matematická témata.
Kromě toho jsem vytvořil několik testů nanečisto, které pravidelně řeším ve streamu na mém YouTube kanálu.
V příloze najdete tři testy:
Řešení 1. testu najdete zde:
Řešení 2. testu najdete zde:
3. test budu řešit ve středu, 1. 4. v 18 hodin, ve streamu:
Přejete-li si, abych Vám zasílal testy pravidelně, napište mi prosím.
S pozdravem
Dr. Michal Mašika, michal.masika@gmail.com

Plán učiva na 31. školní týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

9. ročník – ANGLICKÝ JAZYK

9. ročník – ČESKÝ JAZYK

9. ročník – DĚJEPIS

DĚJEPIS – PRACOVNÍ LIST

9. ročník – NĚMECKÝ JAZYK

9. ročník – ZEMĚPIS

Zeměpis 9 pracovní list opakovani obyvatelstvo

9. ročník – PŘÍRODOPIS

Přírodopis 9 usazené horniny – prac.list

9. ročník – OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. ročník – INFORMATIKA

9. ročník – TĚLESNÁ VÝCHOVA

9. ročník – FYZIKA

Fyzika 9 – zápis

Fyzika 9 – písemka

9. ročník – MATEMATIKA, CHEMIE

 

 

 

 

Absolventské práce žáků 9. ročníku

Absolventské práce pro žáky 9. ročníku budou. Konzultace se svým vedoucím práce provádějte emailem, hodnoceni budete za odevzdání práce a powerpointové prezentace. Ústní prezentace zřejmě nebudou. Témata máte zadány, vedoucího své práce znáte, pokyny pro vypracování též.

Online dotazník pro rodiče a žáky naší školy k dálkovému vzdělávání

Prosíme žáky a jejich rodiče, aby společně vyplnili náš krátký dotazník. Naším cílem je zlepšovat tento netradiční způsob výuky, který je nový pro Vás i pro nás. Dotazník vyplňte do 31. 3. 2020.

Děkujeme

https://www.survio.com/survey/d/V9Q1V7I6E7V6M4G0W

 

Plán učiva na 29. školní týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

Anglický jazyk – 9. ročník

AJ9 – 1. týden

Dějepis – 9. ročník (17.3., 19.3.)

Studená válka

 • přečíst v učebnici s. 96 – 100 (i text na bočních lištách)
 • udělat zápis do sešitu
 • při zápisu se řiďte otázkami s červeným puntíkem za jednotlivými texty (s. 97 – 3 otázky, s.98 – první 3 otázky, s.99 – 2., 3. a 4. otázka, s. 99 – Vznik NATO – kdy a proč; s.100 – 2. a 3.otázka)

Německý jazyk – 9. ročník (17.3., 20.3.)

 • nová slovíčka: oblečení – die Kleidung
 • vyhledat ve slovníku a vypsat do sešitu slovíčka (nezapomeňte na člen a tvar množného čísla)
 • učebnice s.63/ cvičení 7 (levý sloupec – jednotné číslo, pravý sloupec – množné číslo) a 8 (dohledat členy)
 • naučit se slovíčka (jednotné číslo, i množné číslo)

Fyzika – 9. ročník

Jaderný reaktor

Matematika – 9. ročník   OBJEM, POVRCH KUŽEL, KOULE
 • Po   Uč. – cv. 4, 6/161
 • St    Uč. – koule – str. 161 – 162, Sb. – cv. 23 – 1, 2/195
 • Čt    Sb. – cv. 23 – 3/195
 • Pá   Uč. – cv. 2, 3/162 – 163

Chemie – 9. ročník

REDOXNÍ REAKCE – procvičovat ze sešitu red. reakce a řadu reaktivity kovů, Uč. – cv. 4/9, 4/10

Český jazyk – 9. ročník

Čj9 – 1. týden

Přírodopis – 9. ročník

Téma: činnost vody

Út 17.3. tekoucí voda – opakování, procvičování

 1. PS str. 32 / cv. 4
 2. PS str. 33/ cv. 5,6
 3. Do sešitu zapsat, které děje probíhají v jednotlivých částech vodního toku ( horní, střední, dolní)

Pá 20.3. Činnost moře, ledovců

 1. Přečíst text Činnost moře uč. str. 70 – 71
 2. PS str. 33 / cv.8
 3. Přečíst text Činnost ledovců str. 72 – 73
 4. PS str. 34 / cv. 9,10
 5. Zapsat do sešitu, jakým způsobem se moře a ledovce podílí na modelaci zemského povrchu

 

Zeměpis – 9. ročník  

St 18.3. Sídla

 1. Migrace – opakování, doplňte pracovní list Migrace z minulé hodiny ( úkol 3, 4)
 2. Přečíst text uč. str. 11 – 12
 3. Po přečtení textu odpovězte do sešitu na následující otázky:
  1. Které faktory ovlivňují rozmístění obyvatelstva na Zemi?
  2. Zapište oblasti, které jsou nejhustěji osídlené

Výcvikový kurz sjezdového lyžování

V letošním roce nám zimní počasí přálo, sněhu bylo dost,  a tak mohli  žáci 7. – 9. ročníku v posledním únorovém týdnu vyměnit učebnice a školní lavice za sjezdové lyže a v rámci lyžařského výcvikového kurzu strávit  tři dny na sjezdovce v Hlinsku.  Všichni začínali na cvičném svahu a po rozdělení do družstev začal samotný výcvik. Pokročilí lyžaři si pod vedením instruktorů vybrušovali svůj lyžařský styl, začátečníci se se svými instruktory pomaličku prokousávali prvními obloučky na svahu. Všichni se snažili, lyžování je bavilo a po dvou dnech už každý dokázal sjíždět sjezdovku bez pádů. Počasí nám přálo, přes noc sjezdovka pěkně umrzla, ale ráno nás na svahu vítalo sluníčko. I když výcvik trval jen tři dny, všichni udělali velký kus práce a usilovný trénink byl na jejich jízdě vidět. Čas na sjezdovce utekl jako voda a všichni litovali, že lyžařský výcvik končí, ale většina dětí se už těší, že se příští rok lyžařského kurzu opět zúčastní.

Mgr. Blanka Junková

 

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince se do školy těšily snad všechny děti. Jako každý rok zaplnili chodby školy malí čertíci a andělé. Ale ti „opravdoví“ – Mikuláš, andělé a čerti, to byli žáci 9. ročníku, kteří rozdávali dětem nadílku, mohli pekelnými tresty potrestat i případné hříšníky.

Sami žáci napsali:

Když jsme chodili za čerty, tak jsme měli jednoho Mikuláše, čtyři anděly a ostatní byli čerti. Nejdřív jsme šli všichni do školky, to jsme ještě neměli masky, aby se děti nebály, měli jsme jen začerněné obličeje. Od 4. třídy jsem už někteří měli gumové masky a to už z nás šla celkem hrůza.

Ve školce se nás děti vůbec nebály, protože byly samy převlečené za čerty. Docela nás to překvapilo.

Čerti dávali hříšníkům úkoly. Museli stavět věž z polínek, někteří dělali třeba dřepy. Všichni ale dostali od andělů mikulášský perník.

Letošní čerty jsem si užila, jelikož jsme vždy viděli své vrstevníky a mě zajímalo, jaké jsou přípravy a kolik za tím musí být práce. Byla to zajímavá zkušenost a opravdu mě to bavilo. Mikulášská nadílka byla sranda.

                                                                                                     Žáci 9. ročníku