Plán učiva na 31. školní týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

7. ročník – ČESKÝ JAZYK

7. ročník – PŘIRODOPIS

přírodopis 7 list – pracovní list (Word)

přírodopis 7 list – pracovní list  (Pdf)

přírodopis 7 list prezentace

7. ročník – OBČANSKÁ VÝCHOVA

7. ročník – NĚMECKÝ JAZYK

NJ 7 – test

7. ročník – DĚJEPIS

D7- tabulka

7. ročník – ZEMĚPIS

7. ročník – ANGLICKÝ JAZYK

7. ročník – MATEMATIKA

7. ročník – TĚLESNÁ VÝCHOVA

7. ročník – FYZIKA

F7 – zápis do sešitu

 

 

 

Online dotazník pro rodiče a žáky naší školy k dálkovému vzdělávání

Prosíme žáky a jejich rodiče, aby společně vyplnili náš krátký dotazník. Naším cílem je zlepšovat tento netradiční způsob výuky, který je nový pro Vás i pro nás. Dotazník vyplňte do 31. 3. 2020.

Děkujeme

https://www.survio.com/survey/d/V9Q1V7I6E7V6M4G0W

 

Plán učiva na 29. školní týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

Dějepis – 7.ročník (17.3., 19.3.)

Doba poděbradská

 • přečíst v učebnici s. 109 – 111
 • udělat zápis do sešitu: LADISLAV POHROBEK,  JIŘÍ Z PODĚBRAD
 • při zápisu se můžete řídit otázkami s modrým puntíkem
 • stručně charakterizovat panovníky

Německý jazyk – 7. ročník (17.3., 20.3.)

 • opakování 3. lekce (uč.s. 33 – 40)
 • udělat si ústně cvičení 2, 3, 5, 7, 11, 12 (některé jsme už dělali, pro zopakování udělat znovu)
 • písemně do sešitu s.37/ cv.9 – najít 5 vět a přepsat je do sešitu
 1. 3/ cv. 8 – vybrat si 5 otázek, přepsat do sešitu a odpovědět na ně
 • opakovat gramatiku ze sešitu (hodiny; gern x am liebsten, spielen x machen)

Zeměpis – 7. ročník

Úterý:            uč. 50, 51, 52, 53, 54

Ps: 27/3

Pátek:            uč. 55, 56, (57, 58 – ústně zodpovědět kvíz)

PS stránky 28, 29, 30

Fyzika – 7. ročník

Pascalův zákon, Hydraulické zařízení

Hydrostatická tlaková síla

Matematika – 7. ročník

OBSAH ROVNOBĚŽNÍKA
 • Po    Uč. – cv. 13/214
 • Út     Uč. – cv. 15, 16/214
 • St     Uč. – cv. 19, 20/214 -215
 • Čt     Sb. – cv. 19, 23/162 – 163 a, d

Český jazyk – 7. ročník

Čj7 – 1. týden

Anglický jazyk – 7. ročník

AJ7 – 1. týden

Přírodopis – 7. ročník

Téma: kapraďorosty

Út 17. 3   přesličky, plavuně

 1. Přečíst text v učebnici str. 64 – 65
 2. Do sešitu po přečtení textu zapsat:
  1. Základní znak plavuní + zástupce
  2. Základní znak přesliček + zástupce
 3. PS str. 36 / 5,6

Neopisujte celý text z učebnice, stačí 2 – 3 hlavní znaky ( typ stonku apod.)

Pá 20.3. kapradiny

 1. Přečíst text Kapradiny str.66
 2. Do sešitu nakreslit „životní cyklus kapradin“ str. 64
 3. Zapsat 2 – 3 základní znaky + zástupce
 4. PS str. 37/ cv. 7,8

Autorské čtení pana Tomáše Crlíka

V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali spisovatele pana Tomáše Crlíka, který přišel žákům 5. – 7. ročníku představit svou novou knihu Strážci Země. Jedná se o dobrodružnou fantasy literaturu pro děti, která má blízký vztah k přírodě. Děti si tak mohly poslechnout úryvky z knihy z úst samotného autora, dozvěděli se, jaká je cesta od prvotního nápadu napsat knihu až po její vydání. Autor také neunikl všetečným dotazům dětí, které práce spisovatele zajímala. Sám autor o svých spisovatelských začátcích říká: „Jednoho dne jsem si vzal do hlavy, že jednou budu psát příběhy. K tomu mě přivedl první strážce Země, který se mi zrodil v hlavě. Prastarý hrdina dohlížející na svět přírody, který na sebe dokáže brát podobu všech tvorů, dokáže s nimi promlouvat.“Po besedě si žáci mohli knihu Strážci Země, i s věnováním a podpisem autora, koupit. Autorské čtení bylo zajímavým rozšířením výuky literární výchovy.

Mgr. Blanka Junková

Cvičení v přírodě

Krásné dny babího léta vylákaly žáky naší školy do podzimní přírody.  V pátek 13. září škola osiřela, všichni žáci se se svými učiteli vydali do okolí Herálce na cvičení v přírodě. Cílem žáků 6. a 7. ročníku byla Lisovská skála. Ještě před školou si žáci zopakovali zeměpis a prošli si trasu „prstem na mapě“. Část cesty vedla po komunikaci, takže si oprášili i pravidla silničního provozu. Potom už vedla jejich cesta krásnou podzimní přírodou po turisticky značených cestách. A pak už se stačilo jen dobře koukat – tamhle se v mechu krčí pěkný hříbek a tamhle se zase červená muchomůrka. V lese se bylo pořád na co koukat, a tak nám všem cesta rychle ubíhala a za chvíli jsme byli pod Lisovskou skálou. Tady přišla na řadu svačina a odpočinek. Pak nás už čekala zpáteční cesta, která nám také velmi rychle utekla, a za chvíli jsme byli zpátky před školou. Počasí nám přálo a my jsme strávili v přírodě pěkné dopoledne.

Mgr. Blanka Junková

Výcvikový kurz sjezdového lyžování

V letošním roce nám zimní počasí přálo, sněhu bylo dost,  a tak mohli  žáci 7. – 9. ročníku v posledním únorovém týdnu vyměnit učebnice a školní lavice za sjezdové lyže a v rámci lyžařského výcvikového kurzu strávit  tři dny na sjezdovce v Hlinsku.  Všichni začínali na cvičném svahu a po rozdělení do družstev začal samotný výcvik. Pokročilí lyžaři si pod vedením instruktorů vybrušovali svůj lyžařský styl, začátečníci se se svými instruktory pomaličku prokousávali prvními obloučky na svahu. Všichni se snažili, lyžování je bavilo a po dvou dnech už každý dokázal sjíždět sjezdovku bez pádů. Počasí nám přálo, přes noc sjezdovka pěkně umrzla, ale ráno nás na svahu vítalo sluníčko. I když výcvik trval jen tři dny, všichni udělali velký kus práce a usilovný trénink byl na jejich jízdě vidět. Čas na sjezdovce utekl jako voda a všichni litovali, že lyžařský výcvik končí, ale většina dětí se už těší, že se příští rok lyžařského kurzu opět zúčastní.

Mgr. Blanka Junková

 

Lyžařský výcvikový kurz

V letošním školním roce nám počasí přálo, hned po Vánocích napadl sníh a žáci 7. a 8. ročníku mohli zahájit první část lyžařského výcviku. V pondělí 7. ledna si do školy místo běžných pomůcek přinesli běžecké lyže a výcvik mohl začít. Na začátek trochu teorie, instrukce k mazání lyží a pak hurá na sníh. První den se jezdilo na okruhu za školou, žáci byli rozděleni do družstev. Ti, co se „narodili s běžkami na nohou“, trénovali svou fyzickou kondici, ti, co teprve začínali, se pod vedením pana učitele Uchytila učili prvním krůčkům na lyžích. Nebyla nouze o legraci ani pády, které se naštěstí obešly bez zranění. Ale puchýřům a asi i nějakým modřinám jsme se neubránili. Druhý den jsme se už všichni pustili na malý výlet k rybníku Krejcar. Tentokrát jsme si museli stopu sami prošlapat, protože připadlo dost nového sněhu a stopa na okruhu byla zavátá. Poslední den většina vyrazila na výlet do Svratky, ostatní jezdili v blízkém okolí školy.  Ještě nás čeká na konci února výcvik sjezdového lyžování na sjezdovce v Hlinsku. Už se všichni moc těšíme.

Mgr. Blanka Junková