Online dotazník pro rodiče a žáky naší školy k dálkovému vzdělávání

Prosíme žáky a jejich rodiče, aby společně vyplnili náš krátký dotazník. Naším cílem je zlepšovat tento netradiční způsob výuky, který je nový pro Vás i pro nás. Dotazník vyplňte do 31. 3. 2020.

Děkujeme

https://www.survio.com/survey/d/V9Q1V7I6E7V6M4G0W

 

Plán učiva na 29. školní týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

Anglický jazyk – 5. ročník

AJ5 – 1. týden

Český jazyk, Matematika, Vlastivěda – 5. ročník

Český jazyk, Matematika, Vlastivěda – 1. týden

Přírodověda – 5. ročník

Téma: Člověk

Po 16.3. Společné znaky s živočichy – opakování, procvičování

  1. Přečíst text v uč. Str. 51
  2. PS str. 19/ cv. 1,2,3

St 18. 3. Lidské tělo

  1. Přečíst článek lidské tělo str. 52
  2. PS str. 20 / cv. 1,2

Úkoly v pracovním sešitě řešte s pomocí učebnice.

Interaktivní vzdělávací exkurze

V pátek 13. prosince se žáci 5. ročníku zúčastnili zajímavé exkurze v zábavném vědeckém parku VIDA Brno.

Nejdříve si prošli stálou expozici, kde bylo mnoho interaktivních exponátů, díky kterým lépe poznali a pochopili, jak funguje svět kolem nás. Exponáty jsou rozděleny do několika okruhů: PLANETA, CIVILIZACE, ČLOVĚK, MIKROSVĚT.

Vyzkoušeli si např. větrný kolotoč, vypustili horkovzdušný balón, v rotující místnosti zažili účinky odstředivé síly, moderovali počasí a mnoho dalších aktivit. Nejvíce nadšení však byli z trenažéru pro kosmonauty.

Dále na ně čekal výukový program Mysli na smysly, kde si na pěti stanovištích otestovali své schopnosti. Všichni se shodli na tom, že nejobtížnější bylo rozpoznávat různé vůně a identifikovat zvukové vjemy.

Na závěr navštívili SCIENCE SHOW, kde proběhlo mnoho zajímavých pokusů.

Z exkurze odjížděli všichni spokojeni s velkým množstvím praktických zážitků, o kterých si povídali nejen při zpáteční cestě, ale i v následujících dnech.

Mgr. Romana Štollová

Autorské čtení pana Tomáše Crlíka

V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali spisovatele pana Tomáše Crlíka, který přišel žákům 5. – 7. ročníku představit svou novou knihu Strážci Země. Jedná se o dobrodružnou fantasy literaturu pro děti, která má blízký vztah k přírodě. Děti si tak mohly poslechnout úryvky z knihy z úst samotného autora, dozvěděli se, jaká je cesta od prvotního nápadu napsat knihu až po její vydání. Autor také neunikl všetečným dotazům dětí, které práce spisovatele zajímala. Sám autor o svých spisovatelských začátcích říká: „Jednoho dne jsem si vzal do hlavy, že jednou budu psát příběhy. K tomu mě přivedl první strážce Země, který se mi zrodil v hlavě. Prastarý hrdina dohlížející na svět přírody, který na sebe dokáže brát podobu všech tvorů, dokáže s nimi promlouvat.“Po besedě si žáci mohli knihu Strážci Země, i s věnováním a podpisem autora, koupit. Autorské čtení bylo zajímavým rozšířením výuky literární výchovy.

Mgr. Blanka Junková