Pohádkový rok

Letošní rok ve školní družině byl přímo pohádkový. Zahráli jsme si na detektivy a každý měsíc pátrali po jedné pohádce. Celoroční snažení jsme pak zakončili v pohádkovém KUKYHO LESE na Březinách. Na Kukyho stezce jsme se poučili, pobavili i zadováděli. Všichni, kdo stezku prošli, dostali medaili.  Nakonec jsme vyhodnotili celoroční soutěž a za vypátrané pohádky obdrželi drobné odměny.

Petra Horáková

Školní družina v roce 2018/2019

 Provoz ranní družiny: Po – Pá    6:30 – 7:15 hod

Odpolední družina:      Po – Pá    od konce vyučování do 15: 30 hod

Děti je možné přihlásit v kanceláři školy na telefonu 566663124 nebo e-mailem: zsheralec@iol.cz.

Výše poplatku za školní družinu je stanovena  v Řádu školní družiny a je stanovena na školní pololetí následovně:

pouze ranní družina               200,- Kč

pouze odpolední družina      400,- Kč

ranní i odpolední družina     500,-Kč

Poplatek bude vybírán p. vychovatelkami D. Otavovou a P. Horákovou během září.