Školní družina v roce 2018/2019

V pondělí 3. 9. 2018 bude družina otevřena pouze do 14:00 hod.

Provoz ranní družiny: Po – Pá    6:30 – 7:15 hod

Odpolední družina:      Po – Pá    od konce vyučování do 15: 30 hod

Děti je možné přihlásit v kanceláři školy na telefonu 566663124 nebo e-mailem: zsheralec@iol.cz.

Výše poplatku za školní družinu je stanovena  v Řádu školní družiny a je stanovena na školní pololetí následovně:

pouze ranní družina               200,- Kč

pouze odpolední družina      400,- Kč

ranní i odpolední družina     500,-Kč

 

Poplatek bude vybírán p. vychovatelkami D. Otavovou a P. Horákovou během září.