Projekt Záložka do škol

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tentokrát žáci libovolnou technikou ztvárnili na své záložky téma List za listem – baví mě číst. Partnerskou školou v letošním ročníku pro nás byla Základní škola Námestie mládeže ze Zvolena. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. ˇ

Naši žáci spolu se svými učitelkami a vychovatelkami školní družiny vyrobili přes 150 záložek a s napětím očekávali, jaké záložky přijdou ze Slovenska. Ani děti z partnerské školy se nedaly zahanbit a jejich záložky se nám všem také líbily.  Záložky si mohli všichni prohlédnout na výstavě na chodbě školy, každý si mohl vybrat tu, která se mu líbila.

Doufáme, že projekt splnil očekávání dětí a že darovaná záložky jim udělala radost.

Mgr. Blanka Junková

 

Den otevřených dveří

Oslavy 40. výročí otevření nové školní budovy jsme zakončili ve středu 23. října Dnem otevřených dveří. V deset hodin se školní dveře otevřely všem návštěvníkům. Přivítala je podzimně vyzdobená škola, ti nejmenší netrpělivě vyhlíželi své rodiče a prarodiče a těšili se, že se půjdou podívat na jejich vyučovací hodinu, prohlédnou si jejich výkresy a výrobky, kterými vyzdobili třídy i chodby školy. Mnozí rodiče vstupovali po letech do míst, kde trávili svá školní léta a určitě se neubránili vzpomínkám, jaké to tehdy před lety ve škole bylo. Odpoledne byly pro rodiče připraveny ukázkové hodiny vlastivědy, zeměpisu, hudební výchovy a anglického jazyka, mohli nahlédnout i do hodin zájmových kroužků, prohlédnout si za provozu školní družiny. Po prohlídce školy na všechny čekalo malé pohoštění. Doufám, že se všichni cítili ve škole příjemně, že jim jejich děti udělaly radost svými výsledky a všichni společně prožili pěkné odpoledne.

Mgr. Blanka Junková

Autorské čtení pana Tomáše Crlíka

V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali spisovatele pana Tomáše Crlíka, který přišel žákům 5. – 7. ročníku představit svou novou knihu Strážci Země. Jedná se o dobrodružnou fantasy literaturu pro děti, která má blízký vztah k přírodě. Děti si tak mohly poslechnout úryvky z knihy z úst samotného autora, dozvěděli se, jaká je cesta od prvotního nápadu napsat knihu až po její vydání. Autor také neunikl všetečným dotazům dětí, které práce spisovatele zajímala. Sám autor o svých spisovatelských začátcích říká: „Jednoho dne jsem si vzal do hlavy, že jednou budu psát příběhy. K tomu mě přivedl první strážce Země, který se mi zrodil v hlavě. Prastarý hrdina dohlížející na svět přírody, který na sebe dokáže brát podobu všech tvorů, dokáže s nimi promlouvat.“Po besedě si žáci mohli knihu Strážci Země, i s věnováním a podpisem autora, koupit. Autorské čtení bylo zajímavým rozšířením výuky literární výchovy.

Mgr. Blanka Junková

Nová 3D- tiskárna

Naše škola zakoupila novou 3D- tiskárnu, na které si žáci mohou vymodelovat různé předměty podle svého zájmu. Věřím, že práce na tiskárně obohatí výuku technických předmětů a žáci objeví možnosti 3D- tisku. Na nákup tiskárny přispěl z dotačního programu kraj Vysočina.

Ondřej Kosař

Výsledek obrázku pro podpořil kraj vysočina