Šachový oddíl a Klub přátel šachu v Křižánkách

Šachový oddíl a Klub přátel šachu v Křižánkách oznamují všem hráčům a příznivcům šachu, že dnem 23.5.2020 (sobota) obnovují pravidelné tréninky, které byly zablokovány státem vlivem pandemie. Tréninky se budou konat ve VC obce, ve středu a v sobotu v čase od 15.00 do 17.00 hod. Ti, kteří by se chtěli šachy učit, ale zatím si netroufají přijít mezi nás, mohou samostudiem zjistit, co tato Královská hra obnáší a učit se pravidla a základy hry na našem oddílovém webu Křižanecké šachování, kde jsou v jednotlivých blocích vysvětleny všechny důležité i praktické informace včetně konkrétních partií. Adresa webu: .sachovy-oddil-krizanky.webnode.cz/. Navíc je tento web neustále doplňován studijními i praktickými informacemi, tak aby zájemcům poskytl co největší komfort při samostudiu. Ale jak víme z praxe, nic nenahradí praktickou činnost. Proto zveme všechny nové zájemce z řad dětí i dospělých, kteří mají chuť a zájem o tuto krásnou a moudrou hru, která je naučí logice a rozvíjí tolik žádané lidské vlastnosti jako je přesnost, cílevědomost, soustředěnost, ukázněnost a zodpovědnost, aby našli cestu k nám a zapojili se do činnosti našeho Klubu přátel šachu. Budete srdečně vítáni.   

 Zájemci se mohou telefonicky přihlásit na tel. 603 826 861  

Ing.Petr Nadrchal. 

Projekt Záložka do škol

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tentokrát žáci libovolnou technikou ztvárnili na své záložky téma List za listem – baví mě číst. Partnerskou školou v letošním ročníku pro nás byla Základní škola Námestie mládeže ze Zvolena. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. ˇ

Naši žáci spolu se svými učitelkami a vychovatelkami školní družiny vyrobili přes 150 záložek a s napětím očekávali, jaké záložky přijdou ze Slovenska. Ani děti z partnerské školy se nedaly zahanbit a jejich záložky se nám všem také líbily.  Záložky si mohli všichni prohlédnout na výstavě na chodbě školy, každý si mohl vybrat tu, která se mu líbila.

Doufáme, že projekt splnil očekávání dětí a že darovaná záložky jim udělala radost.

Mgr. Blanka Junková

 

Informace pro rodiče MŠ!

Prosíme rodiče, aby v době nemoci dítěte jeho nepřítomnost omlouvali nejen v jídelně, ale také v MŠ! Děkujeme.

Více informací naleznete v rubrice MŠ: Zajímavé informace pro rodiče- „Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole“.